Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

Pályázati kószám: EFOP-5.2.1-17-2017-00012

Cím: A közösség felemel! – Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelése

Pályázó: AGORA ALAPÍTVÁNY A TÁRSADALOMKUTATÁSÉRT

Konzorciumi tag: nincs

A szerződött támogatás összege: 299 985 730 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.07.29.

A projekt tartalmának bemutatása: A Közösség felemel! projekt keretében egy innovatív településfejlesztési modell kidolgozása és tesztelése valósul meg. A megvalósítással érintett települések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató módszer célcsoportja a helyi családok és fiatalok, valamint az alacsony iskolai végzettségűek és az alacsony jövedelműek.
A projekt a sikeres települések jógyakorlataira, a közösségi döntéshozatal fontosságára és a közösség összetartó, építő erejére alapozva segíti a települések fejlődését.
A projekt egyik fő célja a közösségvezérelt döntéshozatal megvalósítása és támogatása, így a modell specialitása, hogy ezt a közösségi döntéshozatali munkát segítse. Lényeges eredménye a programnak a tudásátadás, tehát az elkészített adat-és tudásbázis a későbbiek során nyilvánosan elérhető és felhasználható marad.
A projekt célja továbbá, hogy a közösségi döntéshozás támogatásával hozzájáruljon a kistelepülések elnéptelenedésének megállításához, a jövedelmi helyzet javításához és a marginalizálódott csoportok integrációjához. A települési jógyakorlatok szerint a közösségi döntéshozás rendkívül fontos a közösség társadalmi-gazdasági felemelkedése szempontjából. Ezért a Közösség felemel! projekt egyik fontos feladata, hogy aktívan bevonja a lakosságot és a helyi közösségeket a település fejlesztési előkészületeibe, a véleményükre alapozva határozza meg a fejlesztési irányvonalakat. Ezáltal a lakosság számára értékes és hasznos beruházások valósulhatnak meg.
A Közösség felemel! projekt eredményeként a kiválasztott településeken a helyi társadalom tagjai aktívan részt vegyenek az átlátható településfejlesztési elképzelések megvalósításában és meginduljon egy valódi helyi közösség kialakítása.


Letölthető állományok:

A közösség felemel!