Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

A Közösség felemel! szakmai egyeztetés Deszken

       

Novemberben végén befejeződtek a Közösség felemel! projekt szakmai műhelymunkái Deszken is.  Az egyeztetések célja, hogy a szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket irányító team és szakmai megvalósító csoport, valamint a megvalósításban résztvevők felkészüljenek a feladataikra, megszerezzék egymástól a kompetenciákat.

A 10 fős műhelymunkán idén is részt vettek a település képviselői és a projekt megvalósítói és megtörtént a projekttevékenységekkel kapcsolatos tapasztalatátadás, helyzetértékelés is. Idén a településen két alkalommal került megrendezésre csapatépítő program, melyek sikeresek voltak és igény mutatkozik hasonló rendezvényekre. Ugyanakkor itt is problémaként merült fel a közösségszervezés, vagyis nehéz a lakosságot elérni és aktivizálni. Ennek módszerei és bevonásuk lehetőségei is az egyeztetés fontos témái voltak. Egyetértés született abban, hogy jobban kell törekedni arra, hogy a közösség minél szélesebb spektruma legyen megszólítva, illetve bevonva az eseményekbe, hogy a különböző generációk együttes jelenléte meglegyen, illetve a generációk közötti kapcsolatot is segítsék az adott programok.

A szakmai műhelymunkán megtörtént a  projekt hátralévő programjainak tervezése  és a folyamatosan zajló mentorálási szolgáltatás értékelése is. E kapcsán a jelenlévők egyeztették a szolgáltatást igénybevevők megtartásának lehetséges módszereit is. 

A Közösség felemel! deszki szakmai programjai idén is hozzájárulhattak a helyi közösségi rendezvények sikeres megvalósításához, ezáltal a helyi közösség kohéziójának erősítéséhez.